PRAMONINIAI KOMPENSATORIAI

Kompensatorius - tai išsitempianti jungtis vamzdynų sistemoms, naudojamas įvairių pokyčių kompensavimui, kurie nuolat vyksta vamzdynuose dėl temperatūros ir slėgio pokyčių, taip pat dėl įvairios prigimties vibracijos. Kompensatorių nebuvimas padidina riziką vamzdynų sistemos deformacijai bei gedimui.  

Kompensatorių pritaikymo sritis:
-naftos, dujų ir chemijos pramonėje;

-daugiaaukščių namų apšildymo sistemose;
-laivų ir mašinų statyboje;

-šiluminių trasų eksploatacijoje ir statyboje;
-atominėje pramonėje.
 

 

Linziniai kompensatoriai

Ašiniai kompensatoriai

Guminiai kompensatoriai

Audekliniai (medžiaginiai) kompensatoriai